Słownictwo spotykane w wiadomościach
die Nachrichtensprache

(opracowała Ewa Mylius)