Mały słownik tematyczny
języka niemieckiego BALDER 1.0


(prawie 5000 słówek)
Opracowanie: Marcin Perliński, Ewa Mylius, Wikipedia LGPL/CC BY SAWiększy słownik tematyczny ASGARD 1.0 dostępny jest tutaj.