Rodzina / die Familie

(opracowanie: Marcin Perliński)