Niemieckie nazwy
geograficzne po polsku

Deutsche geogr. Namen auf Polnisch

(Wikipedia LGPL/CC BY SA)